Лични податоци
 
 
Образование и вештини
 
Одлично
Добро
Просечно
Одлично
Добро
Просечно
Одлично
Добро
Просечно
A B C
 
Искуство
 
 
Дополнително
 
ден.
 
Поради безебдносни причини ве молиме одговорете точно на следното прашање
 
Прашање: Квадратен корен од 4?
Одговор*
 
* задолжителни полиња