- 4-6 strana(html) - koncept za WEB stranu
- grafički dizajn
- tekstualni podatci
- grafički elementi(7-10)
- galerija slika(mala)
- postavljanje na server

150 Eura- 7-12 strana(html) - koncept za web stranu
- grafički dizajn
- tekstualni podatci
- grafički elementi(10-15)
- galerija slika
- jedan modul
- jednojezični sajt
- postavljanje na server
- dnevni back-up

300 Eura
- do 15 strana(html) - koncept za Web stranu
- grafički dizajn
- tekstualni podatci
- grafički elementi(do 20)
- galerija slika(velika)
- tri modula
- jedan flash
- joomla
- forum
- dvojezična strana
- postavljanje na server
- dnevni back-up

550 Eura
Dopunske usluge


- Grafički dizajn prve Web strane - 80 Eura
- Web baner (statični) - 32 Eura
- Web baner (dinamični) - 72 Eura(U vremenu od 20 sekundi)
- Izrada jedne HTML/PHP strane - 64 Eura
- Višejezični sajt - od starne po 12 Eura
- Up-date (održavanje) - 6 Eura/saat
- Lektura i priprema Web strane - 5 Eura(Za 1 А4 stranu tekst (1800 znakova).
- Dizajn logo - 50 Eura
- Dizajn i priprema štampe bilborda - 100 Eura(Cena može biti različna)
- Dizajn i priprema za štampanje flajera - 49 Eura(Cena može biti i manja)
- Dizajn i priprema za plakate - 65 Eura(Cena može biti i manja)
- Dizajn i priprema za štampanje vizit kartica - 25 Eura
- Sve druge usluge - Cena po dogovoru

30 Days Moneyback Guarantee !